top of page
Search
  • Writer's picture萬昌 🚗 小編

生意之道

[ 從同事口中聽故仔 ] 👂👂 一架車由有到冇, 再由冇去返有!係唔係好深奧, 聽到莫名其妙呢?🤔 故事開始係一架油缸車因大半年前意外著火🔥, 架車畀保險公司報銷, 雖然車主得到合理嘅賠償, 但因為架車其實只係燒毀引擎同車頭, 油缸部份基本冇乜事!大半年後嘅今日, 發現有店出售一架只行咗一萬左右而價錢又好平嘅拖頭!😱😱


咁點解唔將架拖頭買返嚟再賣返出去?🤔 原來架車之前因為做過走私,😑 所以架車唔可以再出牌响街行!只能夠用劏車方法劏咗佢!因此冇人要!所以小編老細就問個客, 有冇興趣將架拖頭嘅所有引擎波箱電線轉過去油缸車度!一來客人又可以用返成架車, 二來公司又可以收番整車人工錢!呢啲就係所謂嘅WIN WIN雙贏! 老細好波!👏👏


由A車B車, 雖然表面講到好容易嘅嘢, 但實際工作程序非常繁複 1)由棍波轉去自動波 2)因為火燒, 車頭前部份電線完全銷毀, 要駁番全部正確線路 3)維修及噴油之前油缸車火燒部份 4)將引擎波箱搬移過去油缸車度 5)再搬移車頭部份 6)行車測試

全個工程部份只係用咗一個星期多少少就搞掂!小編聽完, 除左覺得同事好勁之外(响大熱天時室外環境下, 叫你將100條缐正確駁回真係唔係講笑! ), 另外就係老細頭腦好厲害! 呢啲就是所謂嘅"生意"!

#萬昌汽車 #講故仔 #油缸車的故事 #咩叫生意 #專業維修 #Claim車維 #超級工程 #撞車意外索償 #撞車維修 #貨車 #噸車 #拖頭 #專營撞車維修 #小編故事分享25 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page